การรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์

สำหรับวิธีการจ่ายเงินบำรุงการศึกษา และ วิธีการจ่ายเงินค่าสมาคมผู้ปกครองฯ สามารถศึกษาได้จาก หนังสือประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในหน้าหลักของเว็บไซต์ หรือคลิกดูได้จากหัวข้อต่้อไปนี้

เมื่อท่านพร้อมแล้ว คลิกลิ้งก์ด้านล่างได้เลยคะ

 

1. วิธีการจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

2. วิธีการจ่ายเงินค่าสมาคมผู้ปกครองฯ