รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานทำความสะอาด)