ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับครูผู้สอน และนักเรียน ในการเรียนซ้ำภาคฤดูร้อน ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

 

 

 ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

 เรื่อง การดำเนินการในระหว่างการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

 

 

 ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

 เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

  


 แนวทางการตรวจสอบข้อมูลในเอกสาร ปพ.1

 

 

 ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

   

 

 ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การประกาศประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปี 2563

 

 ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การประกาศยกเลิก รายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บัญชีประเภทห้องเรียนพิเศษ  ทุกแผนการเรียน

 

 ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การประกาศยกเลิก รายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บัญชีประเภทห้องเรียนพิเศษ ทุกแผนการเรียน

 

 ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกาศการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

 

 ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

 

 ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

 

 

ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ขอเลื่อนการประกวดวงดนตรีไทยและวงอังกะลุงนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 12

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563

แหล่งเรียนรู้...เว็บไซต์คุณครูของเรา