ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 
   

 

 

ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร 216 ล/57-ข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ ล/๕๗-ข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

 

 ปฏิทินการสอบแก้ตัวนักเรียนของภาคเรียนที่ 1/2563 ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2563

 

  

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  

 

  

 

แหล่งเรียนรู้...เว็บไซต์คุณครูของเรา