king.jpg
mst2557.jpg
robot.jpg
ผอ.พิสิษฐ  ศักดา
สอบGAT-PAT58

 

ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.1

ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.2

ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.3

ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.4

ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.5

ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.6

*** หมายเหตุ นร.สามารถดูผลการเรียนได้จากลิงค์ด้านบน ตามระดับชั้น และรายห้อง สำหรับผู้ที่แก้ตัวครั้งที่ 1 แล้ว แต่ในผลการเรียนยังคงเป็น 0 อยู่ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดการแก้ตัวครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ดังนั้น ผลการเรียนจะยังไม่มีเกรดแก้ตัวจนกว่าจะแก้ตัวครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ

 

ภาพกิจกรรม

26.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

      

เผยแพร่ผลงาน นร.

     ผลงานการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น

    โครงการส่งเสริมอนามัยโรงเรียน

       ตัวแทนแข่งขันหุ่นยนตร์

        รร.เมืองสุราษฎร์ธานี