มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่