สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมสั่งจองวัตถุมงคล ในโอกาส ฉลองศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมสั่งจองวัตถุมงคล ในโอกาส ฉลองศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
#วัตถุประสงค์ สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าฯ ในการส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียน ตลอดการพัฒนาของโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

วันที่ 15 มีนาคม 2567 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี นำโดยนายสมชาย กิจคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ
433318042 912810783965153 4273822402256855586 n

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 13 มีนาคม 2567 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี พ.ศ. 2566 ระดับดีเด่น
432575480 911672214079010 3202643783680558944 n