รับสมัครทีมนักแสดงละครเวที

ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียน

S 35471408

ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์