รวมประกาศ สอบเข้าโครงการห้องเรียนทั่วไป 2566

 

ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า ม.3 (เดิม) ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง เรียกรายงานตัวนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 

เรื่อง เรียกรายงานตัวนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 

*** สำหรับนักเรียนที่มีชื่อสอบได้ลำดับสำรองดังประกาศ กรุณากรอกยืนยันสิทธิ์ในระบบด้านล่างนี้ให้เรียบร้อย ก่อนการมอบตัว

ในวันที่ 4 เมษายน 2566 ****

 

ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียน ม.3 (เดิม) โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2566

 

ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ

 

ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ

 

ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประเภทห้องเรียนทั่วไป

 

ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ

 

ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ