รวมประกาศ สอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษ 2566

 

ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง เรียกรายงานตัวนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ลําดับสํารอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

 

ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง เรียกรายงานตัวนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ลําดับสํารอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

 

ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

 

 

ประกาศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ระเบียบการรับสมัคร นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

 

 

 

แผนเผชิญเหตุ Covid-19 ปี 2565

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19

แหล่งเรียนรู้..เว็บไซต์ครูของเรา

NoGiftPolicy