จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์
ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น.
ณ หอประชุมรินทอง โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
 


ทางโรงเรียนขอเชิญชวนท่านผู้มีอุปการคุณ บริจาคทุนการศึกษา (ทุนละ 2,000 บาท) รายละเอียดและขั้นตอนในการบริจาคโปรดแสกน QR Code ในภาพด้านบน
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 09-2496-3093 หรือ 06-1205-8879
งานแนะแนว และกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง