ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูสารภี พงศาปาน ที่ได้รับรางวัล "ครูดีศรีสุราษฎร์" เนื่องในวันครูครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูสารภี พงศาปาน คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับรางวัล "ครูดีศรีสุราษฎร์" เนื่องในวันครูครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง