การจากไปของปูชนียบุคคลแห่ง ม.ส.ธ.

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้รับข่าวเศร้า ของการจากไปของอาจารย์นวลช้อย ทีปะปาล ผู้เป็นปูชนียบุคคลแห่งโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ผู้ให้ และผู้ที่ยังคงเป็นห่วงโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีจนลมหายใจสุดท้าย ด้วยท่านพูดสั่งเสียในวันที่เสียงแทบจะโรยราว่า "ฝากโรงเรียนเมืองกันหนา ฝากกาชาดกันหนา" จนในวันที่ท่านไม่สามารถพูดได้ ชาว ม.ส.ธ. จะยังจดจำคำสอน ความห่วงใย และรำลึกถึงบุญคุณของท่านตราบนิจนิรันดร