ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

400499553 840330017879897 8703114787060313501 n

ของ "นางสาวพิมพ์ใจ วงศ์วรชาติ" รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา และ "นางนันทรัตน์ เดชา" รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ อาคารธงธน สิทธิคุณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี