ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียน

S 35471408

ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์

 บริจาคตามที่ท่านศรัทธาหรือทุนละ 2,000 บาท (ร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อการศึกษา สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)

โดยจะมีพิธีมอบทุนให้แก่นักเรียนในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 12.00 น.

ณ หอประชุมรินทอง โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สามารถสมทบทุนได้ที่ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.077-285686 กลุ่มบริหารงบประมาณ