ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพมารดาคุณครูสนธยา ทองท่าฉาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

20 กันยายน 2565
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพมารดาคุณครูสนธยา ทองท่าฉาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ วัดธรรมบูชา